Ceník překladů

Překlad 1 normostrany do/z cizího jazyka

Cena překladu se účtuje podle počtu normostran. Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně mezer v dokumentu Word.

350 Kč

Překlad 1 normostrany se soudním ověřením

Cena překladu se účtuje podle počtu normostran. Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně mezer v dokumentu Word.

450 Kč

Uvedené ceny platí pro francouzštinu, italštinu a ruštinu. Jsou však pouze informativní, skutečná cena se stanoví dohodou se zákazníkem před započetím práce

  • podle obtížnosti textu
  • podle termínu provedení
  • podle požadované úpravy textu
  • způsobu předání práce apod.)

 Při zprostředkování překladů z jiných jazyků se cena řídí podle ceny překladatele a může být tedy vyšší.