Ceník překladů

Překlad 1 normostrany do/z cizího jazyka

Cena překladu se účtuje podle počtu normostran. Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně mezer v dokumentu Word.

350 Kč

Překlad 1 normostrany se soudním ověřením

Cena překladu se účtuje podle počtu normostran. Jednou normostranou se rozumí 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně mezer v dokumentu Word.

550 Kč