Překlady z ostatních cizích jazyků

Kromě překladů základních jazyků, na kterých stojí naše hlavní činnost, můžeme pomoct
s obecnými i odbornými překlady z těchto jazyků:

  • angličtina

  • moldavština

  • němčina

  • polština

  • ukrajinština 
  • rumunština
  • španělština
  • a dalších jazyků